Kocheeloru Kappaladuthe Lyrics (കൊച്ചീലൊരു കപ്പലടുത്തേ)

Print Friendly, PDF & Email
Kocheeloru Kappaladuthe Lyrics

Kocheeloru Kappaladuthe Lyrics(Malayalam)

കൊച്ചീലൊരു കപ്പലടുത്തേ ചന്ദ്രക്കല പോലൊരു കപ്പൽ
കൊച്ചീലൊരു കപ്പലടുത്തേ ചന്ദ്രക്കല പോലൊരു കപ്പൽ
ആ കപ്പലിലറബികപ്പലിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്
ആ കപ്പലിലറബികപ്പലിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്
അതിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്

ആ കപ്പലിൽ വന്നിറങ്ങിയ പെണ്ണിൻ്റെ സുൽത്താന്
ആ കപ്പലിൽ വന്നിറങ്ങിയ പെണ്ണിൻ്റെ സുൽത്താന്
സൂര്യവടം തുന്നിയൊരുക്കിയ ചേലേലും കുപ്പായം
സൂര്യവടം തുന്നിയൊരുക്കിയ ചേലേലും കുപ്പായം
കുപ്പായക്കീശേലുണ്ടല്ലോ പർദീശത്താക്കോല്
കുപ്പായക്കീശേലുണ്ടല്ലോ പർദീശത്താക്കോല്
പെണ്ണെ പർദീശത്താക്കോല്

നിക്കാഹിനു പെണ്ണിനൊരുങ്ങാൻ പട്ടുണ്ട് തൈലങ്ങൾ
നിക്കാഹിനു പെണ്ണിനൊരുങ്ങാൻ പട്ടുണ്ട് തൈലങ്ങൾ
ആ വൈരക്കൽ കൈവള കമ്മൽ മുത്താരം ചമയങ്ങൾ
വൈരക്കൽ കൈവള കമ്മൽ മുത്താരം ചമയങ്ങൾ
വെള്ളിപ്പിടി വെച്ചൊരു പെണ്ണാണ് പല്ലക്ക് പവിഴങ്ങൾ
വെള്ളിപ്പിടി വെച്ചൊരു പെണ്ണാണ് പല്ലക്ക് പവിഴങ്ങൾ
പൊൻ പല്ലക്ക് പവിഴങ്ങൾ

കൊച്ചീലൊരു കപ്പലടുത്തേ ചന്ദ്രക്കല പോലൊരു കപ്പൽ
കൊച്ചീലൊരു കപ്പലടുത്തേ ചന്ദ്രക്കല പോലൊരു കപ്പൽ
ആ കപ്പലിലറബികപ്പലിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്
ആ കപ്പലിലറബികപ്പലിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്
അതിലെന്തെല്ലാം കോളുണ്ട്

Kocheeloru Kappaladuthe Lyrics(English)

Koccheeloru kappalaTutthe chandrakkala poloru kappal
Koccheeloru kappalaTutthe chandrakkala poloru kappal
Aa kappalilarabikappalilenthellaam kolundu
Aa kappalilarabikappalilenthellaam kolundu
Athilenthellaam kolundu

Aa kappalil vannirangiya pennin്re sultthaanu
Aa kappalil vannirangiya pennin്re sultthaanu
SooryavaTam thunniyorukkiya chelelum kuppaayam
SooryavaTam thunniyorukkiya chelelum kuppaayam
Kuppaayakkeeshelundallo pardeeshatthaakkolu
Kuppaayakkeeshelundallo pardeeshatthaakkolu
Penne pardeeshatthaakkolu

Nikkaahinu penninorungaan paTTundu thylangal
Nikkaahinu penninorungaan paTTundu thylangal
Aa vyrakkal kyvala kammal mutthaaram chamayangal
Vyrakkal kyvala kammal mutthaaram chamayangal
VellippiTi vecchoru pennaanu pallakku pavizhangal
VellippiTi vecchoru pennaanu pallakku pavizhangal
Pon pallakku pavizhangal

Koccheeloru kappalaTutthe chandrakkala poloru kappal
Koccheeloru kappalaTutthe chandrakkala poloru kappal
Aa kappalilarabikappalilenthellaam kolundu
Aa kappalilarabikappalilenthellaam kolundu
Athilenthellaam kolundu

Music Video

Song’s Details

Song Title:
Kocheeloru Kappaladuthe
Singers:
Lyrics:
Music:

If there are any mistakes in this song’s lyrics, please let us know by submitting the corrections in the comments section.

More Malayalam Songs:-

Leave a Comment